ES projektai

UAB „Audėjas“ įmonė siekdama padidinti savo konkurencingumą ir taikyti naujausias technologijas įgyvendina keletą dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamu projektų:


Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas

Lietuviškos tekstilės produktų eksporto plėtra

Alternatyvūs energijos šaltiniai UAB „Audėjas“ gamyboje

UAB "Audėjas" gaminių dizaino kūrimas

Europos Sąjungos projektas "Skaitmeninių technologijų diegimas UAB AUDĖJAS"

„UAB „AUDĖJAS“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą“ įgyvendinimas