ES projektai

UAB „Audėjas“ įmonė siekdama padidinti savo konkurencingumą ir taikyti naujausias technologijas įgyvendina keletą dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamu projektų:


Audinių gamybos proceso modernizavimas, diegiant technologines ekoinovacijas

Lietuviškos tekstilės produktų eksporto plėtra

Alternatyvūs energijos šaltiniai UAB „Audėjas“ gamyboje

UAB "Audėjas" gaminių dizaino kūrimas